Logo: Verket, Det er her det skjer

Verket
Småbåthavn

Ledige båtplasser fra sesongen 2023
Leiepriser (01.04 – 1.11):
3 m. bredde (lysåpning ca. 2,6 m.) kr. 9.000
4 m. bredde (lysåpning ca. 3,6 m.) kr. 14.000
5 m. bredde (lysåpning ca. 4,6 m.) kr. 19.000


Er plassen du ønsker fullbooket? Om du ønsker å stå på vår venteliste, vennligst kontakt oss på post.moss@hoegheiendom.no

Bestill plass

Logo: Verket, Det er her det skjer
Takk for din bestilling!
Ups! noe gikk feil, venligst prøv igjen!

Vilkår og betingelser

Tildelt båtplass kan disponeres i perioden fra 1/4 til 1/11. Utleier tildeler båtplass og kan når som helst flytte leietaker til annen tilsvarende plass i havna. Dersom plasstildeling endres i sesongen skal leietaker gis tilstrekkelig varsel. Leien skal være betalt i sin helhet før båtplassen tas i bruk. Bytte av båt skal meldes skriftlig til utleier. Ønske om bytte av båtplass rettes skriftlig til utleier. Fremleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt. Utsetting og opptak av båt tillates ikke hverken med tilhenger eller kranbil.

Havneanlegget skal behandles med aktsomhet, og alle anvisninger gitt av utleier skal følges. Båter skal fortøyes forsvarlig, og det skal brukes rykkdemper på alle fortøyninger. Borring, skruing etc. i bryggene tillates ikke. Utriggere skal ikke flyttes på. Landstrømkabler skal gå direkte fra båt til stolpe med godkjent kabel, overganger/skjøteledninger tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. Avfall skal ikke etterlates i havna. Feil, skader og andre problemer med anlegget skal umiddelbart meldes til utleier ved havnebas.

Alle båter skal være Securmark-merket og/eller registrert i Småbåtregisteret, og være forsikret. Forsikringsbevis og kvittering for betalt forsikringspremie skal fremlegges på forespørsel fra utleier.  Båter som er forlatt, eller som skader miljøet eller havneanlegget eller på annen måte er til sjenanse eller ulempe vil bli fjernet for leietakers regning og risiko. Det tillates ikke fylling av drivstoff, olje eller bruk av andre forurensende stoffer eller væsker ved eller nær bryggeanlegget.

Parkering for bil på Verket kan leies på månedsbasis av Onepark. Bestilling kan gjøres på Verket Moss | OnePark.

Leieforholdet fornyes automatisk for et år av gangen, med mindre en av partene sier opp leieavtalen. Frist for å si opp leieforholdet er 1. desember hvert år.  Oppsigelsen skal være skriftlig. Utleier kan si opp leieforholdet umiddelbart ved brudd på disse vilkår og betingelser.

Utleier kan justere prisene årlig. Prisjusteringer for påfølgende år skal annonseres senest 1. oktober hvert år. Leien faktureres i januar hvert år med betalingsfrist 15. februar. Betales ikke leien innen betalingsfristen anses plassen som sagt opp og vil bli leid ut til andre. Bruk av havna skjer på eget ansvar og risiko. Utleier påtar seg intet ansvar for skader på båter, innbrudd, hærverk osv. Leietaker er selv ansvarlig for de personer, dyr og eiendeler som medbringes til havna.

Området er under utvikling, og byggeaktivitet kan i perioder føre til støy, støv og begrenset fremkommelighet. Utleier er Verket Marina AS, org. nr. 926 942 905.